Arbetssätt

Conceptuelle värdesätter ett nära och öppet samarbete med uppdragsgivaren. Tillsammans åstadkommer vi det bästa resultatet.

En projektgrupp sätts samman bestående av Conceptuelle och en eller flera representanter från ert företag. Roller och ansvarsfördelning bestäms i uppstartfasen. Beroende på uppdragets art och vilka interna resurser som kan tillsättas, väljer ni som uppdragsgivare hur mycket ni deltar. Conceptuelles konsult kan anta rollen som projektledare eller producerande resurs i en arbetsgrupp som ni själva tillsatt.

bubblor

Vi tror på kombinationen passion, struktur och affärsmässighet för bästa resultat. Conceptuelle kan stärka uppdragsgivaren på en eller flera av dessa punkter.

Begreppet passion innefattar både kreativitet, kunskap, vilja och drivkraft. Den brukar vara en stark faktor hos entreprenören, som kanske i första hand behöver hjälp med struktur. I en större organisation finns ofta en högre grad av struktur och affärsmässighet men kanske ett behov av en utomståendes drivkraft, kunskap och kreativitet. Ibland är uppdragsgivaren stark på alla tre punkter men saknar helt enkelt tid och interna resurser för ett önskat projekt.

Vad behöver ni hjälp med?
Kontakta Conceptuelle för en närmare diskussion.