Tjänster

Conceptuelle erbjuder tjänster inom en rad områden, som rådgivare, projektledare eller resurs i en arbetsgrupp:

Konceptutveckling
Ett koncept är en helhet med många beståndsdelar. Conceptuelle kan bidra med kreativitet, marknadskännedom, trendkänsla, specialistkunskap och ett strukturerat arbetssätt för att utforma alla detaljer i konceptet. Conceptuelle kan även utvärdera befintliga koncept och utforma förbättringsförslag.

Analyser
En analys kan vara ett avgränsat projekt, t ex en kvalitetsutvärdering, marknadskartläggning eller trendrapport. Ofta är analysen en del i ett större projekt, t ex en förstudie inför ett strategiarbete eller ett underlag för konceptutveckling.

Strategiarbete
Vision, affärsidé, mål, vägval och strategier - Conceptuelle kan hjälpa er att skapa en strategisk plan för ert företag, affärsområde eller avdelning. Exempelvis är utvecklingen av en affärsplan en intern process som kan förstärkas och effektiviseras med Conceptuelles hjälp. Conceptuelle kan också fungera som bollplank och kritisk granskare av föreslagna strategier.

Strukturkapital
Ett företags strukturkapital är dess samlade dokumentation av policies, koncept, arbetssätt och rutiner. Syften med att skapa strukturkapital är kvalitetssäkring, effektivisering av processer och daglig drift, konceptsäkring vid expansion, uppföljning av prestationer mm. Ett väl utformat strukturkapital ökar värdet på företaget. Ofta fungerar ett strukturprojekt som en arbets- och utvecklingsprocess då det ibland uppdagas att alla policies, konceptdetaljer och rutiner inte är satta. Därför krävs en erfaren och kvalificerad projektledare för att nå ett bra slutresultat. Exempel på slutprodukter: Konceptbeskrivning, Driftsmanual, Franchisehandbok, Utbildningsprogram.

Artiklar
Conceptuelle skriver regelbundet artiklar i den internationella branschtidningen Foodservice Europe & Middle East. Conceptuelle rapporterar om den Nordiska restaurangmarknaden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) med aktuell branschfakta, trender och intervjureportage. Andra skrivuppdrag kan diskuteras.